Bildet er fra Bjørvika i Oslo og viser bygging av nye hus i området (foto: colourbox)

Workshop: Norsk bolig- og urbanforskning

I samarbeid med BOVEL inviterer de fire forskningsinstituttene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet til et nytt heldags arbeidsseminar om bolig- og urbanforskning.

Alle forskere som skriver innenfor feltet, uansett disiplin eller tema, inviteres herved til å presentere sine arbeider i et kollegialt forum. Seminaret er forbeholdt artikkelutkast (eller utkast til bokkapitler) som er tenkt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter i Norge og internasjonalt. 

Vi viderefører formatet med en kort presentasjon av arbeidet etterfulgt av en forberedt kommentar og generell diskusjon, ca. en halv time per paper. Arrangementskomiteen vil sette sammen programmet etter hvilke papers som kommer inn. De foregående årene har vi hatt to parallelle sesjoner.

Seminaret vil bli avholdt på OsloMet, og er et samarbeid mellom de fire SVA-instituttene og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Det vil bli servert lunsj og felles middag på kvelden. Nærmere informasjon vil komme etter hvert. Arrangementet (inkludert middag) er gratis.

Påmelding senest 31. desember. Man kan også delta uten å legge frem paper, men vi forutsetter at alle deltakere er med og bidrar til å gjøre dette til et levende og konstruktivt arbeidsseminar. 

Vi ønsker å benytte anledningen til å minne om Tidsskrift for boligforskning (idunn.no). Som i fjor inviteres workshopens deltakere til å bidra til tidsskriftets neste nummer – innsendelsesfrist er 1. mars 2023.

Vi håper å se så mange av dere som mulig!

 

Hilsen arrangementskomiteen

Hans Christian Sandlie og Maja Flåto, NOVA

Ingar Brattbakk, AFI

Alexander Schjøll, SIFO

Kim Astrup, NIBR