Brobyggerprosjektet - åpning

15. august 2019 starter åtte kliniske ph.d.-stipendiater i 5-årige stillinger ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Stipendiatene skal initiere og gjennomføre behovsidentifisert forskning, som baserer seg på identifisering og prioritering av kunnskapshull som er forankret i praksisfeltet.

Program

13.30 Kaffe og mingling

13.45 Velkommen og åpning av Brobyggerprosjektet 
v/ dekan Gro Jamtvedt, prodekan Sølvi Helseth og prodekan Ingrid Narum, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Verdien av Brobyggerprosjektet
v/ byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (AP) 

Brukermedvirkning og Brobyggerprosjektet
v/ Andreas Habberstad, prosjektleder, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Visjoner og planer 
v/ professor og leder av Brobyggerprosjektet Heidi Ormstad 

Hva motiverte meg for å søke denne type stipendiatstilling? 
v/ stipendiatene Karoline Madsen og Kjersti Engen Marsdal

Merverdi for praksisfeltet
v/ fagkonsulent og veileder Torunn Wibe fra Sykehjemsetaten Oslo kommune og assisterende avdelingsleder ved 
fødeavdelingen Oslo universitetssykehus Aase Devold Pay