Brukermedvirkning og kvalitativ forskning – to sider av samme sak?

Innledere: Benedicte Carlsen, Instituttleder HEMIL-senteret, UiB og Tone Alm Andreassen, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Brukermedvirkning i forskning er for tiden etterspurt og stilles som et krav for prosjektfinansiering fra Norges forskningsråd og EU.

I et innlegg i Khrono 19. november 2019 stiller Benedicte Carlsen, instituttleder for HEMIL-senteret ved UiB, spørsmålstegn ved om det er noen betydningsfull forskjell på kvalitativ forskning og brukermedvirkning i forskning, og ber forskningsfinansiørene gjøre rede for dette.

Tone Alm Andreassen ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet har forsket på brukermedvirkning i politikk- og tjenesteutvikling og har erfaring med å involvere brukere i sin forskning på NAV.

Kvalitativt metodeforum

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder. Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.
I Kvalitativt metodeforum ønsker vi å ta opp og diskutere sentrale utfordringer i kvalitativ forskning spesielt rettet mot profesjonsstudier.
Mer om Kvalitativt metodeforum

Kontakt

Laster inn ...