Bilde av operaen i Oslo fra sjøsiden (foto: colourbox)

Workshop: Norsk bustad- og urbanforsking 2024

I samarbeid med BOVEL inviterer dei fire forskingsinstitutta ved Senter for velferds- og arbeidslivsforsking ved OsloMet til eit nytt heildags arbeidsseminar om bustad- og urbanforsking.

Alle forskarar som skriv innanfor feltet, uansett disiplin eller tema, blir invitert til å presentere arbeida sine i eit kollegialt forum. Seminaret er reservert for artikkelutkast (eller utkast til bokkapittel) som er tenkt publisert i fagfellevurderte tidsskrift i Noreg og internasjonalt. 

Vi fører vidare formatet med ein kort presentasjon av arbeidet etterfølgde av ein førebudd kommentar og generell diskusjon, ca. ein halv time per paper. Arrangementskomiteen vil setje saman programmet etter kva papers som kjem inn. Dei førre åra har vi hatt to parallelle sesjonar.

Seminaret vil finne stad på OsloMet, og er eit samarbeid mellom dei fire SVA-institutta og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Det vil bli servert lunsj og felles middag på kvelden. Nærare informasjon vil komme etter kvart. Arrangementet (inkludert middag) er gratis.

Påmelding seinast 31. desember. Ein kan også delta utan å leggje fram paper, men vi føreset at alle deltakarar er med og bidreg til å gjere dette til eit levande og konstruktivt arbeidsseminar. 

Vi ønskjer å nytte høvet til å minne om Tidsskrift for boligforskning (idunn.no). Som i fjor blir deltakarane til workshopen inviterte til å bidra til neste nummeret av tidsskriftet – innsendingsfrist er 1. mars 2024.

Vi håpar å sjå så mange av dykk som mogleg!

Hilsen arrangementskomiteen
Maja Flåto og Kristin Aarland, NOVA ved OsloMet

Foto: Colourbox.com