English version

CEDIC Talks: Bærekraftig arbeidsinkludering. Foredrag med Janine Leschke

Vi inviterer forsker Janine Leschke fra Copenhagen Business School til å holde foredrag om muligheter og utfordringer med bruk av algoritmer for å profilere jobbsøkere.

Siden 1990-tallet har stadig flere land tatt i bruk algoritmer for å profilere arbeidssøkere. Både begrensninger i budsjett og ønsket om teknologisk innovasjon gjør at algoritmer blir ansett som et viktig verktøy for å identifisere arbeidsløse, og spesielt de som anses som langtidssarbeidsløse. 

Seminarrekken CEDIC Talks ønsker å utvide kunnskapen om de sosiale konsekvensene av digitaliseringen gjennom å invitere aktuelle forskere og aktører fra ulike land og forskningsfelt. Denne torsdagen er det professor Janine Leschke fra Copenhagen Business School som skal holde foredrag om algoritmer i arbeidsmarkedet.

Det EU H2020-finansierte prosjektet HECAT - Discuptive Technologies Supporting Labour Market Decision Making - stiller spørsmål ved bruken av algoritmer til å gjenkjenne og profilere arbeidssøkere. Prosjektet bygger på erfaringer fra arbeidsløse og ønsker å utvikle en egen digital plattform som skal hete "My Labour Market". 

I dette foredraget vil hun diskutere muligheter og utfordringer med algoritme-basert jobbsøking, og presentere funn fra forskningsprosjektet HECAT. 

Hvem er Janine Leschke?

Leschke er professor ved Copenhagen Business School. Hun gjør komparative studier og analyser av europeiske arbeidsmarkeder og velferdssystemer, og er spesielt interessert i skillet mellom fleksibilitet og sikkerhet innenfor arbeidsmarkedet. Hun er redaktør for Journal of European Social Policy (JESP), og er den danske leder-partneren for HECAT-prosjektet. Hun er også medlem av det EU H2020-finansierte prosjektet EuSocialCit - The Future of European Social Citizenship. 

Hvordan deltar jeg på foredraget?

Man kan delta digitalt. Foredraget er på engelsk og varer cirka 45 minutter, før en diskusjon med deltakere. Meld deg på her (nettskjema.no), og du vil få tildelt en lenke i forkant av foredraget. 

Kontakt

Laster inn ...