CEDIC Talks: Digitalisering som samfunnsendring - en studie av videokonsultasjoner

Bli med på gjesteforelesningen med forsker Gemma Hughes fra Universitetet i Oxford, når hun presenterer aktuell forskning på bruk av videokonsultasjoner i Storbritannia under covid-pandemien.

Velkommen til vårsemesterets andre utgave av CEDIC Talks, hvor vi inviterer forskere fra inn- og utland til å holde åpne gjesteforelesninger i krysningspunktet mellom digitalisering, kultur og samfunn.

Denne torsdagen skal forsker Gemma Hughes fra Universitetet i Oxford presentere funn fra forskningen på bruk av videokonsultasjoner i Storbritannia under covid-19-pandemien. Hughes er seniorforsker i Tverrfaglig helseforskning på Nuffield-avdelingen til Universitetet i Oxford. Hun forsker spesielt på praktisk erfering og kunnskap med helsetjenester i sin tverrfaglige forskning, og analyserer forholdet mellom helse- og omsorgspolitikk, praksis og opplevde erfaringer.  

Skiftet mot økt bruk av videokonsultasjoner under pandemien

Hughes er svært interessert i hvordan pasienter og offentligheten interagerer med helse- og omsorgstjenester, og aller helst hvordan disse interaksjonene er formet av systemenes kompleksistet og bruk av ny teknologi. I dette foredraget presenterer hun analyser gjort under pandemien, hvor hun undersøkte hvordan bruk av ny teknologi kan bli konseptualisert og forstått som samfunnserndring. Foredraget er basert på funn hun nylig har publisert sammen med medforskere i artikkelen "Theorising the shift to video consulting in the UK during the COVID-19 pandemic: Analysis of a mixed methods study using practice theory" (2022) i Social science & medicine.

Les artikkelen her: Hughes, G., Moore, L., Maniatopoulos, G., Wherton, J., Wood, G. W., Greenhalgh, T. and Shaw, S. (2022) 'Theorising the shift to video consulting in the UK during the COVID-19 pandemic: Analysis of a mixed methods study using practice theory', Social science & medicine (1982), 311, pp. 115368-115368.

Hvordan deltar jeg? 

Du melder deg på det digitale arrangementet gjennom påmeldingsskjemaet over, og får tilsendt en lenke i forkant av foredraget. Dette foredraget er på engelsk og varer cirka 45 minutter, fulgt av en diskusjon med deltakere. 

Kontakt

Laster inn ...