CEDIC Talks: Hvordan tilrettelegge for digital transformasjon i offentlig sektor? Foredrag med Markus Michaelsen Bugge

Vi inviterer forskeren Markus Michaelsen Bugge fra TIK-senteret på Universitetet i Oslo til foredrag.

Er offentlig sektor rigget for det grønne skiftet? Med utgangspunkt i en egen studie om innovasjon i avfallshåndteringssektoren, vil TIK-forsker Markus Michaelsen Bugge løfte frem noen generelle problemstillinger om digitalisering og innovasjon i offentlig sektor - og drøfte hvilke forutsetninger som ligger til grunn for en digital transformasjon. 

I seminarrekken CEDIC Talks ønsker vi å utvide kunnskapen om de sosiale konsekvensene av digitaliseringen gjennom å invitere aktuelle forskere og aktører fra ulike land og forskningsfelt. I denne utgaven vil nettopp Bugge fra senteret for Teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo fortelle om deler av sin forskning. 

Bugges forskning ønsker å bidra til bedre forståelse av hvordan moderne økonomier og samfunn utvikles gjennom teknologi og innovasjon. Om dagen er han spesielt aktiv i prosjekter som handler om reduksjon av matsvinn, innovativ avfallslogistikk og digitalisering av utdanningen.  

Hvordan deltar jeg?

Man kan delta både digitalt og fysisk på OsloMet. Foredraget varer cirka 45 minutter, før en diskusjon med deltakere. Meld deg på her (nettskjema.no), og du vil få tildelt en lenke i forkant av foredraget. 

Kontakt

Laster inn ...