English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

ChatGPT i helsesektoren?

ChatGPT er det mest kjente eksempelet på store språkmodeller. Et verktøy innen kunstig intelligens som er spesialisert på å forstå og generere naturlig språk, og som har et stort potensial i mange bransjer.

Arrangementet er fulltegnet. 

Milliardsatsingen fra regjeringen på kunstig intelligens (KI) blir mye diskutert, nettopp fordi KI har et stort potensial, også innen helsesektoren.

Teknologien, spesielt store språkmodeller, kan bidra til løsninger på utfordringer som oppstår med en aldrende befolkning, økt forekomst av kroniske sykdommer og ressursmangel i helsesektoren.

Store språkmodeller i helsesektoren gir muligheter til forbedringer, for eksempel i medisinsk bildeanalyse, journalsystemer og pasientregistre. Dette er bare begynnelsen, og de første eksemplene viser en oppløftende utvikling.

Vi trenger rett teknologi, til rett tid og på rett sted, som kun er mulig å få til med tverrfaglig samarbeid. Derfor inviterer Intelligent helse ved OsloMet til frokostseminar for å diskutere temaet på tvers av fagfeltene.

Foreløpig program 

Praktisk informasjon 

Kontakt

Laster inn ...