English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Childlife 2022

Den tverrfaglige forskningsgruppa CHILDLIFE ved OsloMet arrangerer 19. til 21.september 2022 sin andre internasjonale konferanse med anerkjente nasjonale og internasjonale bidragsytere.

Spørsmål konferansen vil belyse: Hvordan kan vi forstå barn og unges ulike former for sosial deltakelse i sine hverdagsliv, samt deres deltakelsesbetingelser og meningsskapende virksomhet?

Hvordan kan slik kunnskap danne grunnlag for profesjonelt samarbeid med barn og familier, og for videreutvikling av aktuelle profesjonsutdanninger?

Tema for CHILDLIFE – konferansen 2022 er:

For mer informasjon, se konferansens eksterne nettside på engelsk (booking.berg-hansen.no).