CIENS-frokost: Byene som løsning på klimakrisen

CIENS-frokost: Byene som løsning på klimakrisen

Om arrangementet

Byene har lenge blitt utpekt som løsningen på klimakrisen, men sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok? Byene er i tillegg avhengige av at også omegnskommuner og statlige aktører drar utviklingen i en klimavennlig retning. Har vi gjennom regionale planer og byvekstavtalene gode nok instrument som sikrer dette?

Program

08.30 Velkommen!

08.35 Nullvekstmålet. Ambisiøst nok – for by og omland? Anders Tønnesen, TØI

08.50 Ulike klimamål i ulike nordiske byer – hva innebærer dette? Hege Hofstad, NIBR, OsloMet

09.00 Hvordan bruker byene planer og strategier for å få det til? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet

09.10 Byvekstavtaler som klimapolitiske virkemidler, Hege Westskog, CICERO

09.20 Pakkepolitikk — effektivt for å nå klimamål? Anders Tønnesen, TØI

09.30 Kommentar fra Elisabeth Dahle, Utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

09.40 Kommentar fra Oslo kommune (ikke bekreftet)

09.50 – 10.00 Diskusjon