skilt med teksten Public market

Citizenship and Consumption – All powerful, all-powerless - AVLYST

Konferansen er en del av den Europeiske sosiologiforeningens forbruksforskningsnettverk.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO arrangerer i august i år konferansen Citizenship and Consumption – All powerful, all-powerless her på OsloMet.

Konferansen er en del av den Europeiske sosiologiforeningens forbruksforskningsnettverk, som i år fokuserer på temaer som etisk og politisk forbruk, forholdet mellom borgerrollen og forbrukerrollen, forbruk og makt, og forbruk og ulikhet. Det vil også avholdes sesjoner innenfor andre forbrukssosiologiske felter.