English version

Exploring co-creation practices across the private-public divide – International symposium

Seminaret tar for seg samskaping i norske kommuner, og skal belyse hvordan samskaping kommer til uttrykk i offentlig og privat sektor, samt utvalgte politikksektorer.

“Samskaping” er blitt et etablert ord i Norge de senere år. Det engelskspråklige utgangspunktet har flere opphav, men ikke minst har «co-creation» stått sentralt i teorier om konsument-markeder. Men i dag brukes ordet «samskaping» også innen offentlig sektor, og ordet har blitt en viktig del av det offentliges reform-agenda.

Ideen med dette seminaret er å samle utvalgte forskere som forsker på både privat og offentlig sektor, og be dem fortelle om sin forskning på «samskaping»/»co-creation». Målet med seminaret er å inspirere og berike videre forskning om samskaping gjennom å kikke litt mer på tvers av skillet mellom offentlig og privat.

Seminaret vil bestå av presentasjoner fra forskere som bruker «co-creation» i ulike kontekster, herunder konsument-markeder, utdanning, eldreomsorg, barnevern og klimapolitikk.

Program