English version
En gruppe mennesker foran et utstillingsvindu med utstillingsdukker.

Common Ground Common Future

En digital konferanse om narrativer og muntlig fortelling.

Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. 

Prosjektet avsluttes med en digital konferanse. Du finner mer informasjon om konferansen, programmet og lenke til påmelding på den engelske siden til konferansen. 

Velkommen!