!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde av sliten helsearbeider som sitter på gulvet

Dialogkonferanse: Bærekraftig eldreomsorg – hvor går veien videre?

Den demografiske utviklingen med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder utfordrer kommunene til å tenke nytt omkring bemanningsplanlegging og organisering av faglige ressurser.

I vinter fikk norske TV seere et innblikk i hvilke utfordringer eldreomsorgen stilles overfor når det blir flere hjelpetrengende eldre og færre i yrkesaktiv alder som kan jobbe i sektoren.

For kommunene er presset følbart. Mange er i gang med å tilrettelegge for å opprettholde en bærekraftig tjeneste gjennom å tilrettelegge for større stillinger, bedre organisering av faglige ressurser og gjennom å stimulere til at eldre selv blir i stand til å holde fast i sin tilvante hverdag.

Ved NOVA er vi ferd med å avrunde forskningsprosjektet Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (Context), der et viktig mål har vært å synliggjøre bakenforliggende betingelsene for en god eldreomsorg.  

I den anledning inviterer vi ledere og praktikere til dialogkonferanse der vi legger opp til diskusjon omkring sentrale temaer for utviklingen av en bærekraftig tjeneste.

Konferansen er lagt opp som en kombinasjon av plenumsforedrag og gruppediskusjoner. Etter hvert plenumsforedrag blir deltakerne oppfordret til å spille inn spørsmål som bli tatt opp til videre diskusjon i tre ulike temagrupper.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Program

09:00
Velkommen

09:10
Mia Vabø: kort om prosjektet Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (Context)

09:30     
Bærekraftig bemanningsplanlegging – om helhetlig personalforvaltning og tjenestekontinuitet,
ved Hildegunn Andreassen, daglig leder Framlent og  Janne Elisabeth Moholt,  avdelingsleder ved Kamfjordhjemmet i Sandefjord kommune

10:15     
Refleksjon og benstrekk. Kaffe og frukt

10.30     
Nye organisasjonsformer i hjemmetjenesten – om tilrettelegging for gjensidige tillitsforhold og betingelser for læring
ved Mia Vabø, professor Institutt for yrkesfaglærerutdanning/NOVA, OsloMet 

11:15    
Refleksjon og benstrekk. 

11:30
Sosial omsorg – en salderingspost eller den beste og billigste medisin?
ved Christine Øye, professor, Fakultet for hese og sosial, Høgskulen på Vestlandet 

12:15
Vi forflytter oss til lunsj og grupperom (Pilestredet 46, Kurs- og konferansesenteret, 3. etg.)  

13:00
Parallellsesjoner basert på de tre innleggene + innspill fra deltakere

15:00     
Oppsummering i plenum fra parallellsesjonene 

15:45
 Avslutning

Kontakt

    Laster inn ...