English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Public Value Capture: Who should benefit of increasing property values?

Cost Action: Public Value Capture: Who should benefit of increasing property values?

Om workshopen

Mangel på økonomiske ressurser er et problem i hele Europa. Fra både den økonomiske og finansielle krisen har land så vel som kommuner synkende midler til å oppfylle alle offentlige forpliktelser. Urbanisering krever økende finansiering for offentlig infrastruktur og tjenester, noe som i de fleste tilfeller i sin tur fører til stigende tomtepriser for urbane eiendommer. Skal de som drar nytte av det dele noen av kostnadene? Hvordan ville det påvirke utvikling og fremgang? Hva er de mest hensiktsmessige måtene å gjøre det på?

En gruppe europeiske forskere som representerer over 30 land, er opptatt av å utforske de økonomiske, sosiale, geografiske, planleggingsmessige og juridiske aspektene ved å optimalisere fordelingen av kostnader og fordeler i urbane omgivelser. Dette prosjektet tar sikte på å bruke teoretisk kunnskap for å gi praktiske sett med policyanbefalinger for lokale og regionale samfunn som får økende eiendomsverdier og distribuerende rettferdighetsdilemmaer. Implementering av slike verktøy kan føre til en bedre balanse mellom private og offentlige hensyn og til et mer og sosialt vedvarende samfunn.

COST Actionen "Public Value Capture of Increasing Property Values" er finansiert av det europeiske samarbeidet innen vitenskap og teknologi. Den begynte i 2018 og går over fire år. Prosjektet tilbyr forskere, byråkrater og tjenestemenn fra forskjellige land, samt frivillige organisasjoner og allmennheten, en plattform for å diskutere innovative forslag på temaet.

Norsk deltaker / kontaktperson

    Laster inn ...

    For ytterligere detaljer: www.puvaca.eu