Et par hodetelefoner ligger på toppen av et lydkort.

Data-SKUP på OsloMet

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) inviterer journalister, fotografer, utviklere, redaktører, studenter og akademikere til faglig innhold om datajournalistikk og fest til kvelds i årets konferanse.

Data-SKUP startet opp i 2014 og bygger i år videre på tidligere temaer på konferansen: avanserte ferdigheter, inspirasjonsseminarer, søketeknikker, sikkerhet, internasjonale innslag og et akademisk spor. I tillegg til dette vil det i år være sesjoner om presentasjon og podcast. 

Her kan du lære alt fra grunnleggende til avansert datajournalistikk. Arrangementet er har mye  å hente for journalister, redaktører, designere, utviklere, programmerere, fotografer, videofotografer, akademikere og studenter.

Foreleserne består av en blanding av norske og utenlandske bidrag:

Paul Myers fra BBC og Brant Houston, mangerårig leder av amerikanske IRE og medstifter av Global Investigative Network (GIJN), er blant de nye utenlandske foreleserne.

Dagen før Data-SKUP arrangerer SKUP en internasjonal masterclass i pandemijournalistikk, og noen av innlederne derfra skal også undervise på Data-SKUP.

Program

Du finner hele programmet på SKUP sine nettsider (dataskup2021.com).

Spørsmål? 

Kontakt SKUPs daglige leder John Bones på 9133 5101 eller john.bones@skup.no