!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Datatips fra innsiden: utdanning og sysselsetting i registerdata

Hvordan lager man gode mål på fullføring av utdanning? Og hvordan kan man harmonisere sysselsettingsdata før og etter innføring av A-ordningen? SSB kommer for å gi innsikt om disse og flere andre spørsmål knyttet til utdannings- og sysselsettingsstatistikken.

Velkommen til høstens første registerdataforum!

Informasjon om sysselsetning og utdanning fra registrene er hyppig brukt i forskningen. Høstens første seminar tar for seg to tema: endringene i sysselsettingsstatistikken – med fokus på innføringen av A-meldingen og NUDB-databasen – hvor vi skal diskutere hvordan man måle fullføringen av utdanning.

Seminaret blir på zoom. Meld deg på og få tilsendt lenke til arrangementet (nettskjema.no)

Aktuelle spørsmål

Hvordan påvirker overgang til A-meldingen og månedlige registreringer arbeids- og sysselsettingsrelaterte analyser? Hvordan kan man best harmonisere dataserier før og etter A-meldingen?

På hvilke måter kan man bruke NUDB-variabler til å lage gode «fullføring av utdanning»-variabler?

Innledere

Om registerdataforum

Et forum for forskere som jobber med eller ønsker å jobbe med registerdata.

Registerdataforum er nytt ved OsloMet høsten 2021. Formålet er å knytte forskere som jobber med registerdata tettere sammen, bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid om tilrettelegging og analyse. Forumet arrangeres av Senter for Velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Send oss gjerne innspill til konkrete tema, problemstillinger eller relevante bidragsytere.

Kontakt

Laster inn ...