Åsa Wikforss: Den store uenigheten - utfordringer og muligheter for skolen

Den svenske teoretiske filosofen Åsa Wikforss presenterer sin siste bok Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret. Wikforss og forlaget Fri Tanke ble nylig kåret til "Årets folkbildare" i Sverige 2020. Den pedagogiske filosofen Lars Løvlie (UiO) og historikeren Kim Helsvig (OsloMet) kommenterer.

Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning inviterer til konferanse.

Arrangementet foregår i auditorium Athene 1 og 2, Pilestredet 46.

Wikforss sier om foredraget sitt:

«Post-sanningens tid karaktäriseras av en tilltagande oenighet. Detta bidrar till en ökad känslomässig polarisering och att det demokratiska samtalet blir allt mer dysfunktionellt. Föreläsningen diskuterar oenighet från ett filosofiskt perspektiv. Vad skiljer faktaoenighet från värdeoenighet? Vilken roll spelar desinformationen? Och vad skolan kan göra för att träna eleverna att bli goda deltagare i det demokratiska samtalet?”

Kontakt

    Laster inn ...