Dialogkonferanse: OsloMets framtidige aktivitet på Romerike

Hvordan kan Romerike bidra til utviklingen av OsloMet, og hvordan kan universitetet bidra til utvikling av regionen?

OsloMet har etablert campusprogrammet OsloMet som skal ivareta en helhetlig campusutvikling framover i både Romerike og Oslo, som støtter opp under universitetets virksomhetsstrategi. En del av arbeidet i campusprogrammet blir å definere hvordan vår aktivitet på Romerike vil kunne bidra til å realisere strategien.

Vi ønsker også innspill om hvordan nye konsepter kan bidra til realisering av OsloMet sin strategi.

Målgruppen for dialogkonferansen er

Vi oppfordrer til at aktørene etablerer samarbeidskonstellasjoner i forkant av konferansen. Dette for å øke relevansen og verdien for både OsloMet og interessentene, ved å kunne vise til konkrete synergier i ulike typer samarbeidskonsepter.  

Vi kommer tilbake med ytterligere detaljer om programmet og forberedelser. Vi håper på en hybrid digital og fysisk gjennomføring av dialogkonferansen, og vil selvsagt vurdere smittesituasjonen når det nærmer seg.

Meld deg på og send innspill i forkant av dialogkonferansen (nettskjema.no)