!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Digitalisering ved en skillevei? Fra storsatsning til skepsis?

Fra tidlig på 2000-tallet markerte skole-Norge seg internasjonalt med innovativ forskning, kompetanseheving, utrulling av digitale verktøy og en klar tro på digitaliseringens problemløsende potensial. Troen vedvarte og har foreløpig kulminert med 1:1 iPad i svært mange norske klasserom. Nå kan det virke som trenden snur, og at skepsisen overtar.

Forum for kritisk tenkning i skole og lærerutdanning har satt temaet på dagsorden på vårens konferanse 31. mai.  Vi har invitert Morten Søbye, Bård Ketil Engen og Gaute Brochmann.

Morten Søby må regnes som en nestor i norsk forskning på digitalisering i skole og utdanning. Han ledet Forsknings- og kompetansenettverk (ITU) ved Universitetet i Oslo (1997-2010), var avdelingsdirektør for Senter for IKT i utdanningen (SIKT) fra 2010 til avviklingen i 2018 og gikk så over til Utdanningsdirektoratet som seniorrådgiver fram til 2023. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike prosjekter knyttet til EU, OECD, UNESCO og New Media Consortium, og han har vært med i styret for European Schoolnet (2010-2023). Han var redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy (2006-2015). Søby introduserte i 2003 begrepet digital kompetanse i pedagogikk og utdanningspolitikk, et begrep som har fått trygt fotfeste i forskning og utdanning. Fra 2023 er Søby konsulent.

Bård Ketil Engen er sosiolog (mag. art. og dr. polit. fra Universitetet i Oslo). Han har i mange år drevet forskning innenfor feltet læring og undervisning i teknologirike omgivelser. I den senere tid har han hatt et spesielt fokus på håndholdte medier i læring, samt komparative og internasjonale perspektiver på digitale kompetanser i skole, høyere utdanning og arbeidsliv. Engen er for tiden professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet.

Gaute Brochmann er arkitekt, fast bidragsyter i Morgenbladet og redaktør for bladet Arkitektur. Han er opptatt av skole og skoleutvikling og har skrevet boka "De digitale prøvekaninene" (2020). Han er medforfatter av "Skolevegringsmysteriet" (2022), et samarbeidsprosjekt med Ole Jacob Madsen. Gaute Brochmann har i flere år deltatt i mediedebatten om digitaliseringen i skolen.
 

Kontakt

Laster inn ...