Disputas: Karsten Brynildsrud

Karsten Brynildsrud er universitetslektor i rettsvitenskap på Institutt for sosialfag og vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven.

Karsten Brynildsrud ved Institutt for Offentlig rett og OsloMet vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Barnevern på strafferettens område – barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven.

Prøveforelesning

31. okt. 2019 10:15–11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen.

Tema for prøveforelesning vil bli oppgitt to uker før disputasen.

Disputas

Doktoranden vil offentlig forsvare avhandlingen 31. okt. 2019 11:15–15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen.

Komité

Leder for disputas: Professor Marit Halvorsen

Veileder: Professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo.

Oppsummering/abstract på nettsidene til Universitetet i Oslo.