English version
En svart tegnet Oslo skyline mot en grønn himmel med nordlys.

Drama Boreale 2023

Velkommen til Drama Boreale, Nordisk dramapedagogisk konferanse.

Velkommen til Drama Boreale 2023 i Oslo, Norge! En viktig faglig og sosial møteplass for drama- og teaterfolk fra hele Norden. Sett av datoene 7.-9. august 2023, og send inn ditt bidrag innen 24. februar 2023.

Institutt for estetiske fag ved OsloMet er vertskap for årets Drama Boreale. Konferansen vil foregå på campus Pilestredet, midt i Oslo sentrum. Enkelte sosiale arrangementer vil skje andre steder i byen. Konferansen blir arrangert i samarbeid med NLA Høgskolen, UiS, NTNU, Drama og teaterpedagogene og Nasjonalt fagorgan for drama og teatervitenskap.

Med inspirasjon fra fredsprisvinner Malala Yousafzai ønsker vi å presentere modige stemmer, og appellerer til meningsmangfold og uenighetsfellesskap:

“Some people only ask others to do something. I believe that, why should I wait for someone else? Why don’t I take a step and move forward?”

Overordnet program for konferansen og lenke til påmeldingsskjema kommer i løpet av våren.

Detaljert program kommer når det nærmer seg konferansen. 

Konferanseavgiften er på 2700 kroner. Det dekker lunsjer under konferansen og festmiddag, samt konferansens program og innhold. Frist for påmelding er 1. juni 2023.

 • Call for paper

  Konferansen er en mønstring som trenger tematisk mangfold og vi ønsker bidrag om for eksempel drama og helse, empati, sårbarhet, demokrati, bærekraft, økologi, dramaturgi, dybdelæring, skuespillerteknikk, bevegelse, fortellerteknikk, performativitet...

  Eller kanskje det har dukket opp noen nye temaer på scenen? Kjønn, minoritetskulturer, kansellering og lignende!

  Videre ønsker konferansen å omfavne drama og teater som del av det livslange læringsløpet fra barndom til alderdom. Dette innebærer et bredt spekter av gode forløp, opplegg, praksiseksempler og praksisfortellinger fra barnehage til skole, UHR sektor, samt arenaer som museer og biblioteker.

  Ved siden av forskningsbaserte papers, ønsker vi spesielt kunstnerisk utviklingsarbeid velkommen blant bidragene.

  Videre ansees bidrag «rett fra praksis» som en viktig del av konferansen som dramaforløp i museer, formidling på biblioteker, opplegg i grunnskole, undervisning på folkehøyskole og lignende.

  For å tydeliggjøre dette har vi valgt å dele opp bidragenes format i følgende kategorier, som alle leveres i form av et abstrakt på maks. 300 ord med følgende opplysninger:

  (Bidragene må presenteres på et av følgende språk: dansk, norsk, svensk eller engelsk.)

  Vitenskapelig paper

  Tittel, problemstilling, teori, metode, nøkkelord og referanser samt navn og hvem som presenterer. 15 min. + 5 min. til spørsmål.

  Performance lecture

  Tittel, problemstilling, teori, metode, nøkkelord og referanser samt navn og hvem som presenterer. 15 min. + 5 min. til spørsmål.

  Utvikling gjennom praksis

  Tittel, beskrivelse av tema/problemområde, nøkkelord, navn og hvem som presenterer. 15 min. + 5 min. til spørsmål.

  Praktisk workshop

  Tittel, tema/problemområde, kontekstualisering, nøkkelord, navn, ønskede tekniske behov, og maks. antall deltakere. Workshop er tenkt inn i black box med normale fasiliteter, med mindre annet er spesifisert. 60 minutter.

  Drama Boreale i Oslo 2023 ønsker å bidra til publisering av bidrag i etterkant av konferansen, og vil samarbeide med blant annet DRAMA- nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

  • Frist for innsending 24. februar 2023
  • Frist for tilbakemelding 13. mars 2023

  Innsending skjer via nettskjema (nettskjema.no)

  Spørsmål angående call kan sendes til:

   Laster inn ...

    

  • Reise og bo i Oslo

   Reise i Oslo

   På Oslo Lufthavn (Gardermoen) har du flere muligheter for kollektiv transport til Oslo sentrum. Flytoget er raskest. Du kan også ta lokaltog eller flybuss. Om du bor i nærheten av OsloMet, hvor konferansen skal foregå, kan det enkleste være å ta flybussen.

   Flytoget (flytoget.no) 
   Du går av flytoget enten på Oslo S eller Nationaltheatret, avhengig av hvor du bor.

   Flybussen (flybussen.no)
   Ta buss FB5, endestasjon Holberg plass.
   Om du tar lokaltog, er det samme endestasjoner som flytoget.

   Steder å bo

   Du har flere muligheter. Her er en oversikt over steder å bo som ikke er så langt unna der konferansen skal være.

   Smarthotell (smarthotel.no)

   De hotellene som ligger nærmest (det dyreste alternativet):

   Andre steder å bo:

  Har du spørsmål om konferansen, kontakt: 

   Laster inn ...

   Har du spørsmål om callen, kontakt: 

    Laster inn ...