En mørk, tegnet skog mot en grønn bakgrunn med nordlys.

Drama Boreale 2023

Velkommen til Drama Boreale, Nordisk dramapedagogisk konferanse.

I år er det Institutt ved estetiske fag ved OsloMet som er vertskap. Konferansen arrangerers i samarbeid med Drama- og teaterpedagogene, NLA Høgskolen og Nasjonalt fagorgan for drama og teatervitenskap. 

Tematisk inspirasjonsgrunnlag for konferansen er: “Some people only ask others to do something. I believe that, why should I wait for someone else? Why don’t I take a step and move forward?”

(– Malala Yousafzai)

Overordnet program for konferansen og lenke til påmeldingsskjema kommer i løpet av uke 3.

Detaljert program kommer når det nærmer seg konferansen. 

 • Call for paper

  Tematisk inspirasjonsgrunnlag for konferansen er: “Some people only ask others to do something. I believe that, why should I wait for someone else? Why don’t I take a step and move forward?” (- Malala Yousafzai)

  Vi ønsker å holde fokus på innovasjon i drama og teaterpedagogikken i en usikker framtid. Vi oppfordrer særlig til meningsbrytning og ulike faglige perspektiver inn i abstraktene. Vi vil i denne konferansen også appellere til meningsmangfoldet og uenighetsfellessskapet.

  Kategorier

  På denne konferansen er det mulig å levere abstrakt for bidrag i følgende kategorier:

  • Vitenskapelig paper og paper som presenterer kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Performance lecture
  • Utvikling gjennom praksis
  • Praktisk workshop

  Vi vil samarbeide med DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift om innsendte bidrag. Hvordan og i hvilket omfang vil avklares senere.

  Retningslinjer og krav til innsending

  Abstraktet for vitenskapelig paper, utviklingsarbeid skal ha maksimum 300 ord og inneholde problemstilling, teori, metode, nøkkelord og referanser samt navn, hvem som presenterer og institusjon.

  Abstraktet for performance lecture skal ha maks. 300 ord og inneholde problemstilling, teori, metode, nøkkelord og referanser samt navn, hvem som presenterer og institusjon.

  Abstract for utvikling gjennom praksis skal ha maks. 300 ord og inneholde tittel, beskrivelse av tema/ problemområde, nøkkelord, navn, hvem som presenterer og institusjon.

  Tidsramme for alle de ulike presentasjonene nevnt ovenfor er 15 min. + 5 min. til spørsmål.

  Abstract praktisk workshop skal ha maks. 300 ord og inneholde tittel, tema/problemområde, kontekstualisere workshopen, nøkkelord, navn og institusjon, ønskede tekniske behov, og maks. antall deltakere. Workshop er tenkt inn i black box med normale fasiliteter, med mindre annet er spesifisert. Tidsrammen vil være på 60 minutter.

  Frist for innsending 30. januar 2023

  Frist for tilbakemelding 13. mars 2023

  Innsending skjer via nettskjema (nettskjema.no)

  Spørsmål angående call og konferanse kan rettes til LedergruppaEST@365.oslomet.no