En eliteprofesjon i endring - klassebakgrunn og karakterer hos Norges jurister gjennom 300 år

Ved hjelp av en kombinasjon av historiske data og nyere registerdata undersøker vi sammenhengen mellom juristenes bakgrunn og deres karakterer 1736 - 2014.

 Ved hjelp av en kombinasjon av historiske data og nyere registerdata undersøker vi sammenhengen mellom juristenes bakgrunn og deres karakterer 1736 - 2014. Store deler av perioden undersøker vi også betydningen av karakterer fra videregående skole. Studien bidrar til diskusjonen om hva endringer i utdanningssystemet, i profesjoner og i samfunnet forøvrig betyr for sosial ulikhet og videreføring av privilegier over generasjoner. 

Kontakt

Laster inn ...