Hold hodet kaldt og hjertet varmt. Et webinar om lærerjobbens gleder og utfordringer.

Hvilken rolle spiller emosjoner i lærerens praktiske hverdag når følelser som glede, avmakt, aggresjon, frustrasjon og nysgjerrighet oppstår i møte med elever, foreldre og kollegaer? Og, hvordan skal nyutdannede lærerne veiledes på slik at de lykkes i jobben på best mulig måte?

Webinaret tar utgangspunkt i grunnleggende prinsipper for veiledning, men vil ha fokus på emosjoner som kompetanse i veiledning og tar blant annet for seg roller og maktforhold. Det legges opp til deltakeraktiv undervisning. 

Innledere er Lise Strøm Martiniussen og Tone Lintorp er lærere med til sammen 40 års erfaring fra klasserommet, bred erfaring med veiledning av nyutdannede lærere og nettverk for veiledere. De er også medforfattere av boka "Å utvikle seg i rollen som veileder - om den emosjonelle dimensjonen ved veiledning" (pedlex.no).

Program

Målgruppen for webinaret er nyutdannede yrkesfaglærere, veiledere innenfor yrkesfag, nyutdannede lærere i estetiske fag og veiledere innenfor estetiske fag - som er interesserte i hvordan emosjoner spiller en rolle inn i lærerhverdagen.»

Fagseminaret gjennomføres digitalt i Teams. Meld dere på og dere vil få tilsendt lenke til Teams-arrangementet i forkant av seminaret.

Webinaret arrangeres av prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede lærere med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

Kontakt

Laster inn ...