Empowermentdagen 2019

Praksisveiledning - et pålagt onde? Vi presenterer forskning på feltet.

Program

Velkommen til Empowermentdagen 2019!

Teamet er "Praksisveiledning - et pålagt onde?". Vi vil presentere  forskning på feltet.

Kaffe, te, frukt

09.00-09.15 Velkommen v/ forskningsgruppeleder Ingrid Ruud Knutsen

09.15-09.30 UHR føringer - status nå (10 stp) – nye retningslinjer v/ Ragnhild Flittie Onstad

09.30-10.45 Sykepleielærernes rolle som veileder (inkl. 10 min. pause) v/ Tatjana Zlatanovic (presentasjon av doktorgrad)

10.45-11.00 Benstrekk

11.00 -11.20 Perspektiver på veiledning blant ledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten v/ Solveig Elle Uppsata og Sidsel Tveiten

11.20-11.40 Perspektiver på veiledning blant praksisveiledere v/ Ragnhild Flittie Onstad og Marita Nordhaug

11.40-12.00 Lærerperspektiver på praksisveiledning v/ Magne Haukland

12.00-12.50 Lunsj (kantinen)

12.50-13.10 Etiske utfordringer i praksisveiledning–lærerens dobbeltrolle v/ Marita Nordhaug

13.10-13.30 Veiledning i det Globale Sør v/ Camilla Hansen

13.30-13.40 Pause

13.40-14.00 Eksempel veiledningsmodell fra OUS

14.00-14.20 Eksempel veiledningsmodell UiT ved Sidsel Tveiten

14.20 -15.00 Paneldebatt: Hva nå? Deltagere: Pia Tangstad (Ahus), Unni Hembre (Oslo kommune), Sidsel Tveiten (OsloMet), Elin Vollan (Lurud)

Påmelding

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på. Lenken til påmelding finner du øverst.

Arrangør

Forskningsgruppen Empowerment