Empowermentdagen 2019

Praksisveiledning - et pålagt onde? Vi presenterer forskning på feltet.

Program

Velkommen til Empowermentdagen 2019!

Teamet er "Praksisveiledning - et pålagt onde?". Vi vil presentere  forskning på feltet.

Kaffe, te, frukt

09.00-09.15 Velkommen v/ forskningsgruppeleder Ingrid Ruud Knutsen

09.15-09.30 UHR føringer - status nå (10 stp) – nye retningslinjer v/ Ragnhild Flittie Onstad

09.30-10.45 Sykepleielærernes rolle som veileder (inkl. 10 min. pause) v/ Tatjana Zlatanovic (presentasjon av doktorgrad)

10.45-11.00 Benstrekk

11.00 -11.20 Perspektiver på veiledning blant ledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten v/ Solveig Elle Uppsata og Sidsel Tveiten

11.20-11.40 Perspektiver på veiledning blant praksisveiledere v/ Ragnhild Flittie Onstad og Marita Nordhaug

11.40-12.00 Lærerperspektiver på praksisveiledning v/ Magne Haukland

12.00-12.50 Lunsj (kantinen)

12.50-13.10 Etiske utfordringer i praksisveiledning–lærerens dobbeltrolle v/ Marita Nordhaug

13.10-13.30 Veiledning i det Globale Sør v/ Camilla Hansen

13.30-13.40 Pause

13.40-14.00 Eksempel veiledningsmodell fra OUS

14.00-14.20 Eksempel veiledningsmodell UiT ved Sidsel Tveiten

14.20 -15.00 Paneldebatt: Hva nå? Deltagere: Pia Tangstad (Ahus), Unni Hembre (Oslo kommune), Sidsel Tveiten (OsloMet), Elin Vollan (Lurud)

Påmelding

Lenke til påmeldingsskjema kommer øverst på denne nettsiden på et senere tidspunkt.

Arrangør

Forskningsgruppen Empowerment