Empowerment i kommunehelsetjenesten: Å bo hjemme – et verdig liv?

Forskningsgruppen Empowerment står bak arrangementet. Program kommer.

Program

Tema for dagen:

 Endelig program og påmeldingslenke kommer i løpet av august.