Æresdoktorarrangement for Marit Vogt-Svendsen

I forbindelse med utnevnelsen av Marit Vogt-Svendsen som æresdoktor ved OsloMet, ønsker Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier å invitere til et arrangement for å hedre Vogt-Svendsen.

OsloMet tildelte 12. mars 2020 graden æresdoktor til fire personer. Det er første gang graden tildeles ved OsloMet. De fire nye æresdoktorene er utnevnt av styret etter innstilling fra rektor, som har vurdert innkomne forslag fra fakulteter og sentre.

Marit Vogt-Svendsen, pensjonert førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, ble foreslått av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har doktorgrad i tegnspråklingvistikk, og får graden for sin innsats for norsk tegnspråk. Hun regnes som pionér innenfor norsk tegnspråkforskning, og har gjennom sin forskning bidratt til å sette tegnspråk og døves minoritetserfaringer på kartet og skolekartet. Vogt-Svendsen bidro sterkt til at tegnspråk ble anerkjent som fullverdig offisielt språk i 1997.

Hennes arbeid har bidratt til at det nå er tegnspråk- og tolkeutdanninger både ved OsloMet, NTNU og Høgskolen på Vestlandet med sterke fagmiljøer. 

I forbindelse med at hun er utnevnt som æresdoktor ved OsloMet, ønsker Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) å invitere til et arrangement for å hedre Vogt-Svendsen.

Arrangementet foregår på norsk og norsk tegnspråk.

Påmelding

Frist for påmelding er 25. mai.

Påmelding her (nettskjema.no) 

Program

13.00-13.15    Velkommen
13.15-13.45    Presentasjon av æresdoktor Marit Vogt-Svendsen
13.45-14.15    Innlegg ved æresdoktor Marit Vogt-Svendsen 
14.15-14.30    Mulighet for å stille spørsmål
14.30-15.00    Innlegg
15.00-15.30    Mingling med fingermat
16.00-19.30    Kreeringsseremoni for inviterte doktorander, æresdoktorer og deres gjester

Hjertelig velkommen!

Kontakt

Laster inn ...