En kvinne sitter med en PC foran seg og en telefon i hånda. Begge skjermene viser nettsiden til NAV.

NAV + Akademia = Sant?

Velkommen til den nasjonale konferansen som formidler forskningssamarbeidet mellom NAV og den akademiske verden! Årets tema er "Digitalisering i et samfunnsperspektiv".

Utviklingen av den digitale velferdsstat stiller krav til forvaltningen om å fornye og forbedre eksisterende praksiser, og reiser viktige spørsmål om demokrati og rettssikkerhet.

Er digitalisering en forbedring av offentlige tjenester?

Innledere fra NAV og flere universiteter og høgskoler vil presentere og diskutere forskning på digitalisering – som den digitale rettsstat, hvilke tjenester som bør digitaliseres og personvern i digitale forvaltningsprosesser.

Konferansen avholdes på Domus Bibliotheca (uio.no) og er gratis og åpen for alle. Du kan delta både fysisk og digitalt.

Program

08.15 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen og innledning

09.30 Hvordan kan vi digitalisere den demokratiske rettsstaten? ved Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

10.00 Don’t put a digital expert in charge of your digital transformation, ved Gina Lindstad, doktorgradsstipendiat ved NTNU

10.30 Kaffe

11.00 Hvilke offentlige tjenester bør digitaliseres og hvordan?

11.30 Digitalisering i NAV – Rettsanvendelse under press, ved Julia Köhler Olsen, professor ved Institutt for sosialfag, OsloMet

12.00 Lunsj

13.00 Tilgjengelighet i digitale kanaler – et dilemma for effektiviseringen? ved Ida Bring Løberg, forsker ved Arbeids- og velferdsdirektoratet

13.30 Digitalisering, samskaping og maktforskyvning, ved Maria Taivalsaari Røhnebæk, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

14.00-14.30 Frempek: Fremtidens forskningsbehov. Panelsamtale med:

Kontakt

Laster inn ...