Erfaringsseminar i norsk tegnspråk (Kompetanse for kvalitet)

Seminaret legger opp til erfaringsdeling for å bidra til økt kvalitet i videreutdanningstilbudene i norsk tegnspråk ved høgskolen i Vestlandet, NTNU og OsloMet. Seminaret er i regi av Utdanningsdirektoratet.

Program

10. mars kl. 10.30-15.00

Tema:
- Deltakerundersøkelsen
- Utvikling av studietilbudet i norsk tegnspråk (KFK): fra grunnopplæring til videreutdanning
- Utdanningsdirektoratets nye tilskuddsorning innen tegnspråk 
- Diskusjoner og erfaringsdeling

Seminarets første dag er åpent for interesserte aktører.  Seminaret er gratis og det serveres lunsj. Programmet oppdateres.
Påmeldingsfrist: 1. mars

11. mars

Seminarets andre dag er kun for fagmiljø som tilbyr videreutdanning i norsk tegnspråk gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (høgskolen i Vestlandet, NTNU og OsloMet). Seminaret er en viktig arena der fagmiljøene kan treffes på tvers av institusjoner for å diskutere og samarbeide om innhold, organisering, gjennomføring og evaluering av videreutdanningstilbudene. Ingen påmelding.

Kontaktperson:

Laster inn ...