Erfaringsseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk – Kompetanse for kvalitet

Velkommen til erfaringsseminar i matematikk 11.-12. mars 2019 på Scandic Oslo Airport. Seminaret arrangeres på oppdrag av Utdanningsdirektoratet, og er for fagmiljø som tilbyr videreutdanninger i matematikk gjennom nasjonal strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet.

Tema for seminaret er:

Det er ikke deltakeravgift på seminaret. Institusjonene dekker selv reise til/fra konferansehotellet på Gardermoen. Overnatting og måltider dekkes av arrangøren, men institusjonene må selv dekke og bestille eventuell overnatting fra dagen før.

Påmeldingsfrist fredag 22. februar 2019. 

Program

 • 11. mars

  09.30-10.00: Registrering.

  10.00-10.15: Velkommen v/Vibeke Bjarnø, studieleder, OsloMet.

  10.15-11.00: Deltakerundersøkelsen matematikk 2018 v/ Cay Gjerustad, NIFU.

  11.00-11.45: Fagfornyelsen v/Ole Christian Norum, Utdanningsdirektoratet.

  11.45-12.00: Pause.

  12.00-13.00: Diskusjon/erfaringsutveksling – tema for diskusjon sendes til påmeldte deltakere i forkant av seminar.

  13.00: Lunsj.

  14.00-14.30: Studenterfaring fra matematikk 5-10 - kunnskapsdeling på egen arbeidsplass/skole v/ Henny Anita Åkerholt fra USN.

  14.30-15.15: Matematikk i begynneropplæring v/Gerd Ånestad og Ida Heiberg Solem, OsloMet.

  15:15-16.30: Diskusjon/erfaringsutveksling: tema for diskusjon sendes til påmeldte deltakere i forkant av seminar.

  16.30: Avslutter for dagen.

  19.00: Middag.

 • 12. mars

  09.00-10.00: Programmering på 8.-13. trinn v/Morten Munthe, NMBU.

  10.00-11.00: Hvordan og hvorfor kan programmering/koding inngå som en del av matematikkfaget på alle trinn v/Leif Amund Lie, lærer i Osloskolen.

  11.00-11.15: Pause med utsjekking.

  11.15-12.00: Bruk av digital teknologi i opplæring v/Morten Misfeldt, OsloMet.

  12.00.12.45: Fagfornyelsen og arbeidet med matematikk i læreplangruppen v/Anne Fyhn, UiT.

  12.45-13.00: Oppsummering og evaluering v/Ellen Konstanse Hovik, OsloMet.

  13.00: Lunsj.

  14.00: Avreise.