Fagdag om seksuell helse

Vil du skape forandring? OsloMet har gleden av å invitere fagpersoner, studenter og praksisveiledere til en fagdag i seksuell helse. Vi vil presentere syv nye, planlagte masteremner i seksuell helse, og argumentere for at temaet er viktig for alle mennesker.

Seksuell helse er en menneskerettighet, men likevel er seksualitet ofte et ikke-tema både i og utenfor helsevesenet og institusjoner. Ifølge Verdens helseorganisasjon er seksuell helse grunnleggende for den generelle helsen og trivselen til den enkelte, par og familier.

Regjeringen har som mål å styrke hele befolkningens seksuelle helse siden seksuell helse er en ressurs som er relatert til fysisk, mentalt og sosialt velvære. I strategiplanen for seksuell helse, "Snakk om det! (2017–2022)", fremheves det at positive holdninger og følelser for egen kropp, sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet, fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.

Det er derfor viktig at helse- og sosialpersonell, pedagoger og andre har nødvendig kompetanse om seksuell helse i møte med mennesker med eller uten helseutfordringer slik at det blir enklere å ta opp spørsmål og utfordringer rundt temaet seksualitet.

Vi inviterer deg til lansering av syv nye planlagte tverrfaglige videreutdanninger i seksuell helse. Trenger du, dine ansatte, studenter eller noen du vet om ny eller oppdatert kunnskap om temaet seksuell helse? På fagdagen får du presentert våre nye studietilbud, nyere forskning og ressurser du kan benytte i undervisning. I tillegg blir det mingling og postersesjon.

Målgruppe for fagdagen er alle ansatte ved OsloMet, og andre universitet og høyskoler, studenter, praksisfeltet, ledere i barnehager, lærere, ansatte i kommunale boliger, hjemmetjenesten og sykehjem, og alle andre.

Det er gratis å delta på fagdagen, men pga. lunsjbestilling ber vi om at dere melder dere på via påmeldingslenken (nettskjema.no).

 • Program

  • 08.00–09.00: Kaffe og registrering
  • 09.00–09.15: Åpning av fagdagen, ved dekan Gro Jamtvedt, OsloMet
  • 09.15–09.30: Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon
  • 09.30–09.45: "Hva sier forskningen om utdanning og seksuell helse?", ved professor Krisina Areskoug Josefsson, OsloMet/VID og universitetslektor Ada Solberg, OsloMet
  • 09.45–10.00: "Barns seksuelle lek", ved førsteamanuensis Øystein Skundberg, OsloMet
  • 10.00–10.15: "Hva skriver studentene om i sine oppgaver om seksuell helse?", ved universitetslektor Hilde Lunde og Anne Bakke, OsloMet
  • 10.15–10.30: "HPV-virus og utvikling av kreft", ved sykepleier Karin Zymarikopoulos, OUS og førsteamanuensis Line Nortvedt, OsloMet
  • 10.30–10.45: "Eldre og seksuell helse", presentasjon av Uke66 ved Tore Aasheim, Sex og politikk
  • 10.45–11.00: Benstrekk og kaffe i farta
  • 11.00–11.30: "Med assistenter på soverommet", ved Ola Schrøder Røyset, Medvind assistanse
  • 11.30–11.45: "Snakk om det! Fra strategi til handling", ved Arild Johan Myrberg, Helsedirektoratet
  • 11.45–12.45: Nye videreutdanninger i seksuell helse og arbeid med en spesialisering i seksuell helse ved OsloMet: "Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet" ved Carina Carlsen. "Seksuell helsekompetanse" ved Hilde Mobekk. "Seksuell anatomi og fysiologi" ved Helle Nygaard Gerbild. "Seksuell helse og aldring" ved Helle Nygaard Gerbild. "Seksuell helse og utviklingshemming" ved Wenche Fjeld. "Seksuell helse ved sykdom og funksjonshemming" ved Ingrid Thunem. "Seksuelle overgrep, forebygging, avdekking og oppfølging" ved Stine Cathrine Hasle.
  • 12.45–13.15: Enkel lunch og postersesjon
  • 13.15–14.00: "Kreft, kropp og samliv", ved tidligere skihopper Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen
  • 14.00–14.20: "Seksualitet, kjønn og mangfold", ved professor Åse Røthing, OsloMet
  • 14.20–14.40: "Erotisk folkeeventyr", ved eventyrtolk Carina Carlsen, OsloMet
  • 14.40–15.00: Benstrekk
  • 15.00–15.45: Panel- og brukerorganisasjoner – hvilke forventninger har brukerorganisasjoner til OsloMet når det gjelder studentenes kunnskap om seksuell helse?
  • 15.45–16.30: Avslutning – snacks og mingling i posteravdelingen

  Konferansier: Christopher Le, Helsedirektoratet