Fagdag for nyutdannede, veiledere og barnehageeiere - Butikk eller pedagogikk?

Alle nyutdannede barnehagelærere har rett til veiledning den første tiden i yrket! Veiledning av nyutdannede skal bidra til å rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere, og sikre god kvalitet i barnehager. På denne fagdagen presenterer Hanne Fehn Dahle utdrag fra sin avhandling «Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge».

Program

Målgruppen for webinaret er nyutdannede barnehagelærere, veiledere av nyutdannede og ledere i barnehagefeltet.

Fagdagen gjennomføres digitalt på Zoom. Meld dere på innen 2. mai og dere vil få tilsendt lenke til Zoom-arrangementet i forkant av seminaret.

Webinaret arrangeres av prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Kontakt

Laster inn ...