Fagdag for nyutdannede, veiledere og barnehageeiere - Makt og avmakt i veiledningsrelasjoner

Alle nyutdannede barnehagelærere har rett til veiledning den første tiden i yrket! Veiledning av nyutdannede skal bidra til å rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere, og sikre god kvalitet i barnehager. På denne digitale fagdagen tar Salman Türken opp temaet "Makt og avmakt i veiledningsrelasjoner: mektiggjøring 'den avmektige' i profesjonsutøvelse".

Salman Türken diskuterer kritisk refleksjon knyttet til hvordan makt kan forstås og utøves i veiledning, med heldige og uheldige konsekvenser for profesjonsutøvelse. Webinaret avsluttes med i diskusjon og erfaringsdeling. 

Målgruppen for webinaret er nyutdannede barnehagelærere, veiledere av nyutdannede og ledere  og eiere i barnehagefeltet.

Fagseminaret gjennomføres digitalt på Zoom. Meld dere på når påmeldingen er klar og dere vil få tilsendt lenke til Zoom-arrangementet i forkant av seminaret.

Webinaret arrangeres av prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Kontakt

Laster inn ...