Fagdag ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag

Hva betyr innfasingen av nye læreplanverk for yrkesopplæringen i restaurant- og matfag?

Nye læreplaner - ny kurs?

Fra høsten 2020 fases nye læreplanverk inn i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Vg1-læreplanen i 2020, deretter Vg2-læreplanene i 2021 og til slutt Vg3-læreplanene i 2022. Hva vil dette bety for yrkesopplæringen i restaurant- og matfag? Dette, og flere spørsmål, vil bli belyst på fagdagen for restaurant- og matfag torsdag 9. januar 2020.

Program for dagen

08.30: Kaffe og mingling
09.00: Velkommen ved Inger Lise Holen, studieleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning
09.05: Presentasjon av programmet for fagdagen, konferansier Bjørn Eben
09.10: Oppdatert informasjon om grunnlagsdokumenter og læreplanarbeidet i Vg1, Vg2 og Vg3. Inger Marie Nilsen Tuff, faglærer ved Raufoss vgs og leder for læreplangruppen Vg1 samt koordinator for læreplangruppene i Vg1, Vg2 og Vg3
09.35: Analyser av aktuelle læreplaner i restaurant- og matfag. Bjørn Eben, førstelektor ved OsloMet
10.05: Hva betyr nye læreplaner for den skolebaserte yrkesopplæringen? Halvor Spetalen, dosent ved OsloMet
10.35: Pause
10.55: Bærekraft og yrkesopplæring. Kaia Mobråten, førsteamanuensis ved OsloMet
11.25: Livsmestring og yrkesopplæring. Nina Amble, professor ved OsloMet
12.00: Lunsj
12.45: Samarbeid mellom skoler og næringsliv i yrkesopplæringen. Anne Breen, universitetslektor ved OsloMet
13.15: Arbeidsmiljø, arbeidsfordeling, ledelse og frafall i kokkyrket. Halvor Spetalen, dosent ved OsloMet
13.45: Pause
14.00: Informasjon om desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). Grete Haaland, professor ved OsloMet og Eivind Svennar seniorkonsulent i Oslo kommune
14.20: Informasjon om ny yrkesfaglærerutdanning, oppsummering av dagen og veien videre. Bjørn Eben, førstelektor ved OsloMet

Påmeldingsfrist

13. desember 2019.

Parkering 

OsloMets parkeringsplass ved campus Kjeller.

Spesialkost

Hvis enkelte deltakere har behov for spesialkost ber vi om at det tas kontakt med Halvor Spetalen.

Kontakt

Laster inn ...