Fagfornyelsen for yrkesfag – Dybdelæring i et yrkesfagperspektiv

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? I dette webinaret presenterer dosent Jorunn Dahlbakk dybdelæring i et yrkesfagperspektiv krydret med foreløpige funn fra et pågående forskningsprosjekt.

Lenke til webinar

Du deltar på webinaret ved å trykke på denne lenken.

Webinarer våren 2021

Opptak av gjennomførte webinarer finnes på Teamet "Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen". På Teamet vil du også finne digitale læringsressurser, og du kan utveksle erfaringer med andre lærere. Du får tilgang til Teamet ved å huke av for at du ønsker å bli lagt til Teamet når du melder deg på eller ved å sende en e-post til kontaktperson for webinarene. 

Fagfornyelsen for yrkesfag

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling webinarer, nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

Samarbeid og bakgrunn

Webinarene er utviklet i samarbeid mellom OsloMet og Utdanningsetaten i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Viken har støttet arbeidet med øremerkede midler. 

Satsingen er et tiltak i arbeidet med å implementere Fagfornyelsen på yrkesfag og støtter de andre tiltakene som ligger i Desentralisert kompetanseutvikling i yrkesfag (hospiteringsordningen, faglig oppdatering i regi av arbeidslivet og yrkesfaglærer2 – ordningen).

Kontakt

Laster inn ...