!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Fagfornyelsen for yrkesfag: Tema-, Yrkes- og Interessebasering i helse og oppvekstfag

I webinaret har vi fokus på føringer i Fagfornyelsen, hvordan du kan legge til rette for et temabasert skoleår og hvordan dette kan gjøres interesse- og yrkesdifferensiert i helse- og oppvekstfag.

Bli med på webinaret

Følg webinaret via denne lenken (teams.microsoft.com).

Program

Vi arrangerer også webinar om hvordan du kan jobbe mot vurdering på VG2​ i HO, 24. november. 

Tidligere webinar

Opptak av gjennomførte webinarer finnes på Teamet "Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen". På Teamet vil du også finne digitale læringsressurser, og du kan utveksle erfaringer med andre lærere. Du får tilgang til Teamet ved å huke av for at du ønsker å bli lagt til Teamet når du melder deg på eller ved å sende en e-post til kontaktperson for webinarene. 

Fagfornyelsen for yrkesfag

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling webinarer, nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

Samarbeid og bakgrunn

Webinaret er utviklet i samarbeid mellom lærerspesialistutdanningen i helse- og oppvekstfag ved OsloMet og Utdanningsetaten i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Viken har støttet arbeidet med øremerkede midler. 

Satsingen er et tiltak i arbeidet med å implementere Fagfornyelsen på yrkesfag og støtter de andre tiltakene som ligger i Desentralisert kompetanseutvikling i yrkesfag (hospiteringsordningen, faglig oppdatering i regi av arbeidslivet og yrkesfaglærer2 – ordningen).

Kontakt

Laster inn ...