Fagfornyelsen for yrkesfag – De tverrfaglige temaene i fagenes læreplaner

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen for yrkesfag på egen skole? I det første av tre webinarer våren 2021 ser vi nærmere på de tverrfaglige temaene i fagenes læreplaner.

Program

Lenke til webinaret på Teams vil bli sendt til e-postadressen du oppgir i påmeldingen, i forkant av møtet.

Webinarer våren 2021

Opptak av gjennomførte webinarer finnes på Teamet "Nettverk for fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen". På Teamet vil du også finne digitale læringsressurser, og du kan utveksle erfaringer med andre lærere. Du får tilgang til Teamet ved å huke av for at du ønsker å bli lagt til Teamet når du melder deg på eller ved å sende en e-post til kontaktperson for webinarene.

Fagfornyelsen for yrkesfag

Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling webinarer, nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

Samarbeid og bakgrunn

Webinarene er utviklet i samarbeid mellom OsloMet og Utdanningsetaten i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Viken har støttet arbeidet med øremerkede midler. 

Satsingen er et tiltak i arbeidet med å implementere Fagfornyelsen på yrkesfag og støtter de andre tiltakene som ligger i Desentralisert kompetanseutvikling i yrkesfag (hospiteringsordningen, faglig oppdatering i regi av arbeidslivet og yrkesfaglærer2 – ordningen).

Kontakt

Laster inn ...