Fagkonferansen i styring og ledelse 2021

Tema for Fagkonferansen i styring og ledelse 2021 er innbyggerdeltakelse i byutvikling i informasjonssamfunnet. Årets fagkonferanse vil presentere funn fra forskningsprosjektet DEMUDIG: Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalder.

Fagkonferansen i styring og ledelse holdes i Oslo. Konferansen blir også tilgjengelig digitalt om situasjonen tilsier det.

Program kommer.

Spørsmål?

Laster inn ...