!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Illustrasjonsbilde: sorte lamper og ledninger i mønster, på blågrønn vegg

Rapportlansering: Faglig skjønn under press

Forskerlaget bak Medbestemmelsesbarometeret presenterer den ferske AFI-rapporten Faglig skjønn under press: Fire case-studier og en sammenfatning.

Hvert år måler forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet hvordan det står til med medbestemmelsen i norsk arbeidsliv. Prosjektet heter Medbestemmelsesbarometeret og eies av et knippe norske fagforbund. Målingene foregår vekselvis i form av en spørreundersøkelse og som mer dyptpløyende casestudier. Nå er resultatene fra casestudier utført vinteren 2019/20 i henholdsvis helsesektoren, UH-sektoren, politiet, samt olje- og gass, klare – og vi ønsker velkommen til rapportlansering!

Program

14:30 – 14.35 Velkomst ved Elisabeth Nørgaard (ordstyrer)

14:35 – 14.40 Medbestemmelse og faglig skjønn ved Ida Drange

14:40 – 14:50 Faglig skjønn i olje og gasselskap – medlemmer i Lederne ved Heidi Enehaug

14:50 –15:00 Faglig skjønn hos Forskerforbundets medlemmer ved Tereza Østbø Kuldova 

15:00 – 15:10 Fra profesjonelt skjønn til sterkere styring og standardisering i politiet - Politiets fellesforbund ved Christin Thea Wathne 

15:10 – 15:20 Helseforetak – medlemmer i Den norske legeforening
ved Anders Underthun

15:20 – 15:30 Sammenfattende analyse ved Eivind Falkum 

15:30 – 16:00 Paneldiskusjon med:

Ordstyrer: Elisabeth Nørgaard

Følg oss på nett

Arrangementet skal strømmes direkte i OsloMets YouTube-kanal: https://youtu.be/ZJQAy3WIFg8

Rapporten

Rapporten kan lastes ned fra oda.hioa.no: https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/8928

Påmelding

Vi har et begrenset antall plasser i salen. På grunn av koronasituasjonen ber vi om en enkel påmelding: https://nettskjema.no/a/fagligskjonnunderpress

Vi følger smittevernreglene, og vil kun fylle lokalet en tredjedels fullt slik at det blir mulighet for god avstand mellom tilhørerne.

Kontaktpersoner:

Faglig innhold: Tereza Østbø Kuldova

Praktiske spørsmål: Katrine Ziesler