Digitalt fagseminar for gruppeveiledere for nyutdannede barnehagelærere

Som tidligere år inviterer Prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere på Institutt for barnehagelærerutdanning til høstlig fagseminar. Fokus på erfaringsutveksling – Gruppeveiledning i koronatid.

Program

Målgruppe for seminaret er veiledere som gjennomfører gruppeveiledning for nyutdannede barnehagelærere
Fagseminaret gjennomføres digitalt på zoom. Meld dere på og dere vil få tilsendt lenke til Zoom-arrangementet i forkant av seminaret. Seminaransvarlig: Salman Türken

Dagsorden

Kontakt

Laster inn ...