Fagseminar: Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Digitalt fagseminar/møteplass for veiledere/mentorer av nyutdannede barnehagelærere som gjennomfører individuell veiledning på egen arbeidsplass.

Vi har fått flere henvendelser fra interesserte som ikke fikk vært med på tilsvarende fagseminar i oktober, og har derfor bestemt oss for å holde fagseminar med samme innhold en gang til. Som tidligere år inviterer Prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere på Institutt for barnehagelærerutdanning til høstlig fagseminar. Fokus er på erfaringsutveksling – veiledning i koronatid og å ta vare på seg selv i koronatiden.

Fagseminaret gjennomføres digitalt på zoom. Meld dere på og dere vil få tilsendt lenke til Zoom-arrangementet i forkant av seminaret.

Målgruppe

Veiledere som gjennomfører individuell veiledning i egen barnehage og styrere som har ansvar for nyutdannede i egen barnehage.

Dagsorden

Seminaransvarlig

Laster inn ...