!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bilde av to personer hos familievernet (bilde: colourbox.com)

Er familievernet tilpasset en mangfoldig befolkning?

Hva betyr mangfoldsarbeid i familievernet, og hvilke tilpasninger gjøres for at ulike minoritetsgrupper skal få et likeverdig tjenestetilbud? Funn fra ny studie presenteres på OsloMet.

Familievernet er et lavterskeltilbud som gir terapeutisk behandling og veiledning til brukere med familierelaterte problemer. Hva betyr mangfoldsarbeid i familievernet, og hvilke tilpasninger gjøres for at ulike minoritetsgrupper skal få et likeverdig tjenestetilbud?

Som en del av forskningsprogrammet Familievernet: Likeverdig tjenestetilbud i en mangfoldig befolkning (2020–2023) har forskere fra NOVA ved OsloMet undersøkt familievernets arbeid med mangfold og minoriteter.

Forskerne har studert hvilke tilpasninger ansatte i familieverntjenesten gjør i møte med brukere i ulike minoritetsposisjoner for eksempel med utgangspunkt i etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon og familiekonstellasjon.

I tillegg har forskerne intervjuet personer i ulike minoritetsposisjoner om deres erfaringer med tjenesten. 

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Program

Velkommen: Marie Louise Seeberg, forskningsleder, NOVA/OsloMet

14.00-14.30
Presentasjon av prosjekt og funn ved forskerne i prosjektet 
ved Monica Fife Aarset og Monika Grønli Rosten

14.30- 14.50
Innlegg fra tjenesten

Familieverkstedet Oslo Nord
ved Margrete Brekke, Leder ved familievernkontoret i Oslo Nord

Erfaringer med tilpasningsarbeid ved familievernkontorene Drammen og Kongsberg
ved Karianne Nguyen Knudsen, fagspesialist familievern ved Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging

14.50- 15.10
Utenfra
ved Ingeborg Rikheim, fagrådgiver Skeiv ungdom

Å møte mennesker på deres premisser
ved psykolog Usman M. Chaudhry, RASK psykisk helsehjelp Stovner

15.10-15.20
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Divisjonsdirektør for Kunnskapsdivisjonen, Wenche Mobråten

15.20-15.30
Avslutning

Ordstyrer: forskningsleder Marie Louise Seeberg, Seksjon for barndom, familie og barnevern, NOVA

Seminaret strømmes også, og kan følges fra klokka 14.00 (film.oslomet.no)

Kontakt

    Laster inn ...