!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Nærbilde av professor Hilde Haualand.

Festseminar og tiltredelsesforelesning for professor Hilde Haualand

Den 1.1.2022 trer Språkloven i kraft, og norsk tegnspråk får med det status som det nasjonale tegnspråket i Norge. På dette festseminaret ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning vil vi feire norsk tegnspråk med en tiltredelsesforelesning ved professor Hilde Haualand, og gi et innblikk i det arbeidet OsloMet gjør for å løfte norsk tegnspråk.

Språkloven slår fast at norsk tegnspråk er likeverdig med norsk som språklig og kulturelt uttrykk. Ved OsloMet har vi lenge jobbet for å heve statusen til norsk tegnspråk, blant annet gjennom OsloMets strategiske satsning kalt Tegnspråkløftet.

I 2021 ble Hilde Haualand professor i tegnspråk og tolking, og med det fikk Norge også sin første døve professor. Med både en ny professor i fagfeltet, en ny språklov og mange nye utdanningstilbud om og på norsk tegnspråk er det grunn til å feire! 

I sin tiltredelsesforelesning vil professor Hilde Haualand veve en tråd gjennom sitt forskningsarbeid og liv som døv forsker, og peke på hvordan forskningen kan bidra til kunnskap om hvordan norsk tegnspråk kan vernes og fremmes.  

Seksjon for tegnspråk og tolking vil dessuten presentere noe av den forskningen som for tiden skjer ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Vi vil også orientere om våre nye utdanningstilbud og vårt samarbeid med Gallaudet University i USA, verdens eneste universitet der nesten all undervisning foregår på tegnspråk. 

Grunnet korona-restriksjoner blir seminaret heldigitalt.

Meld deg på her (nettskjema.no).

Seminaret vil være på norsk tegnspråk, norsk talespråk og engelsk tale.

Følg arrangementet her (oslomet.zoom.us). 

Hjertelig velkommen!

 • Program for dagen

  • Kl. 13.00  Velkommen til festseminar:
   Hilde Arntsen, instituttleder for Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.
   Åpningshilsen: Sarah Paulson, dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 
  • Kl. 13.15 Tiltredelsesforelesning ved professor Hilde Haualand "Å forske for livet på tegnspråk"  
  • Kort pause
  • Kl. 14.25 Glimt fra pågående forskning ved seksjon for tegnspråk og tolking, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.
   Kristian Skedsmo, førsteamanuensis: "Hæ? - om å undersøke problemløsing i tegnspråklige samtaler".
   Vibeke Bø, universitetslektor: "Avbilde, beskrive eller peke? Tolkens ressurser og strategier" 
  •  Kort pause
  •  Kl. 15.40 Glimt fra pågående utvikling av tegnspråkutdanningene ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning og Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (begge ved OsloMet) og Gallaudet University: 
   Johan Hjulstad, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning 
   Hilde Haualand, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning 
   Joseph Murray, Gallaudet University  
  • Kl. 16.30 Avslutning
 • Kort om professor Hilde Haualand

  Hilde Haualand er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og disputerte der med avhandlingen Interpreting and Relaying Rights – A comparative study of video interpreting services in Norway, Sweden and the United States i 2012.

  I en årrekke arbeidet hun ved Forskningsstiftelsen Fafo (2001-2014), og i 2005-2006 var hun engasjert som gjesteforsker ved Gallaudet University som The Powrie V. Doctor Chair in Deaf Studies. Etter et utredningsengasjement for Stiftelsen Signo i 2014-2015 arbeidet hun som postdoktor hos NTNU (2015-2017). Hun ble tilsatt som førsteamanuensis ved seksjon for tegnspråk og tolking, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet i 2017, og fikk opprykk til professor i 2021.  

  Hilde Haualand har blant annet forsket på døve og hørselshemmede ungdommers deltakelse i samfunnet, marginalisering og diskriminering av funksjonshemmede, innsatte med funksjonsnedsettelser, døves transnasjonale nettverk, språkideologier, tolketjenester og tolking som profesjon. Hun er også en av tre redaktører for boken Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse.

  Ved OsloMet underviser hun om døve og tegnspråklige, samt profesjonskunnskap for tegnspråktolker, og har deltatt i arbeidsgruppen for det strategiske programmet Tegnspråkløftet.

  Hun leder en tverrfaglig forskningsgruppe om tolking, språk og kommunikasjon ved OsloMet. I samarbeid med Gallaudet University i USA har hun utviklet et nettkurs om døves internasjonale nettverk der studentene må kommunisere på tvers av ulike tegnspråk for å løse oppgavene.

  Hun er leder for Tegnspråkutvalget (2021-2023), et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen. Utvalget skal foreslå tiltak for hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan styrkes, og munne ut i en offentlig utredning.

Kontakt

Laster inn ...