Flerspråklighet som ressurs i barns oppvekstmiljø

Vi har gleden av å invitere til et lunsjseminar om flerspråklighet som ressurs i barns oppvekstmiljø.

På dette lunsjseminaret vil vi åpne opp for en samtale om flerspråklighet og hvordan den påvirker barns oppvekstmiljø og identitet. Barn i dagens samfunn sosialiseres til en flerspråklig tilværelse, og de fleste barn har erfaringer fra flere språk. Hvordan kan barnehager og skoler i Norge støtte opp under barnas flerspråklighet og bruke det som ressurs?  

Målet med seminaret er å gi dere som deltakere en dypere forståelse av hvordan det er å vokse opp med flere språk og hvordan flerspråklig kompetanse bør støttes i barns oppvekstmiljø.  

Bidragsytere er forskere fra OsloMet og representanter fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Deichman Holmlia og Fabel – kreativt språksenter. 

Målgruppa for lunsjseminaret er deg som jobber med barn i bydel Søndre Nordstrand, men andre som er interessert i tematikken er også hjertelig velkommen.

Lunsjseminaret arrangeres av forskningsgruppa Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv.

Vi ser frem til å se deg!

Har du spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt med Elena Tkachenko.
 

Kontakt

Laster inn ...