Flerstemmighet på tvers: Hvorfor skal vi samarbeide med arbeidslivet?

De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av én sektor alene. Skal vi lykkes med omstillingene vi står overfor, må arbeidslivet og høyere utdanning spille sammen.

Hvordan kan samfunn og forskning lære av hverandre? Utgjør tilstedeværelsen vår på Holmlia og samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand en forskjell?

I stortingsmelding 16 (2020-2021) står det: "Skal vi lykkes med omstillingene som vi står overfor, må arbeidslivet og høyere utdanning spille sammen."

Dette jobber vi med i satsingen og prosjektet OsloMet Holmlia. Vi åpnet lokaler i bydelshuset på Holmlia i oktober 2022.

Hvilke forskningsprosjekter og samarbeid har blitt gjennomført og satt i gang? Bli med på seminar for å lære hvordan universitetet og bydelen samarbeider.

Program

Seminarleder: Mette Tollefsrud, prosjektleder for satsingen OsloMet Holmlia.

Kontakt

Laster inn ...