!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

FNs barnekonvensjon 30 år

Markering i samarbeid mellom Institutt for barnehagelærerutdanning og OMEP Norge – Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning.

Etter andre verdenskrig var det stor bekymring for barns rettigheter og livssituasjon. Flere ledende pedagoger, barnepsykologer og andre som var opptatt av barns rettigheter og velferd kjempet for barns rettigheter. Men det tok lang tid før barnets rettigheter ble vedtatt i FN. Det skjedde 20 november 1989.

Nå 30 år etter er det fremdeles viktig og nødvendig å kjempe for barns rettigheter både lokalt og globalt. For å belyse denne tematikken har vi satt sammen et program som belyser noen av utfordringene vi står overfor for å ivareta barns rettigheter.

Det blir delt ut temanummer i fra Barnehagefolk om barnekonvensjonen til fremmøtte.

Program

Se også

Arrangement på Facebook: FNs barnekonvensjon 30 år (facebook.com).