!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Fokus på helseteknologi

Senior research fellow Laila Steen at Product Design, will present her research project “Co-design in clinical care”. The presentation will be held in English. This research project is exploring how human centered design-approach can be used to develop user-centered public health services.

Stipendiat Laila Steen fra Produktdesign vil presentere sitt forskningsprosjekt: Co-design in clinical care’ (‘Med-design i klinisk helsetjeneste’). Designfeltet har en lang tradisjon for å aktivt involvere brukere i design og utvikling av nye produkter og tjenester, for å sørge for at deres behov blir møtt.

Dette prosjektet utforsker hvordan en menneskesentrert designtilnærming kan benyttes til å designe helsetjenester der brukernes behov står i sentrum.

Presentasjonen holdes på engelsk og er gratis og åpent for alle! Arrangementet blir filmet og lagt ut på FilMet i etterkant. Vi står for kaffe og te.

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.