Kvalitativt metodeforum: Fokusgrupper i forskning

Senter for profesjonsforskning inviterer alle interesserte til å lære mer om bruk av fokusgrupper i forskning.

Til dette metodeforumet har vi invitert Professor David Jordhus-Lier (sv.uio.no), fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om tema kommer snart.

Om kvalitativt metodeforum

Kvalitativt metodeforum er et åpent seminar for alle forskere som jobber med kvalitative metoder. Vi tar opp og diskuterer sentrale utfordringer i kvalitativ forskning, spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Forumet arrangeres av Senter for profesjonsforskning.

Kontakt

Laster inn ...